SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER

Eğitim dili İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Bölümde 5'i Doçent, 2'si Doktor Öğretim Üyesi ve 7’si Araştırma Görevlisi olmak toplam 14 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Akademik kadromuzun Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin yanında, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Tarih ve Sosyoloji alanlarını da kapsayan geniş bir yelpazede araştırma alanı vardır. Bu bağlamda Bölümümüzde Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır.

Siyasette ve uluslararası ilişkilerde dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı günümüzde, bu alanlardaki değişimleri ve nedenlerini anlamak artan bir öneme sahip olmaktadır. Küreselleşen dünyada ortaya çıkan zorluklarla mücadele edebilmek amacıyla Bölümümüz, çevreye ve topluma duyarlı ve yenilikçi bireyler yetiştirme, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmetler vasıtasıyla toplumun yararına hizmet etme misyonunu üstlenmektedir. Bu hedefe erişmek adına nitelikli kaynaklara ulaşıp, konuların farklı bakış açılarıyla ve modern akademik yöntemlerden faydalanarak tartışılmasına çalışılmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinindeki öğretiyle, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası gelişmeleri analiz edebilme ve ilerisine dair öngörüde bulunabilme becerileri kazandırılmaktadır. Bu bağlamda Bölümümüz, mezunlarına analitik düşünebilme, olaylara eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşabilme, etik değerlere uygun çalışabilme ve girişimcilik gibi özellikler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Bölümümüz, öğrencilerine yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görme olanağı sağlayan çeşitli öğrenci değişim programlarında katılımcı olarak yer almaktadır. Mezunlar yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, pek çok uluslararası örgütün kuruluşlarında, bakanlıklarda, üniversitelerde, medya ve özel şirketlerde kariyer yapma olanağı bulmaktadır. Geniş kariyer olanaklarından yararlanmalarına ve deneyim kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla, Bölümümüz öğrencilerin eğitimlerinin sekizinci yarıyılını İş Yeri Uygulama Eğitimine ayırmaktadır.  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik