Öğrenci İşleri Form-Dilekçeler
 Matbu Dilekçe                    
 Diploma Talep Dilekçesi                    
 Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi                    
 Mazeret Sınav Formu                    
 Ek Sınav Dilekçesi                    
 Yatay Geçiş Başvuru Formu                    
 Çap/Yandal Başvuru Dilekçesi                     
 Çap/Yandal Kayıt Yenileme Formu                     
 Yaz Okulu Uygunluk Formu                     
 Harç İade Talep Formu                     
Maddi Hata Formu (Öğretim Üyeleri İçin)     
 İsteğe Bağlı Staj Belgesi (EK 2) USİTEM      

 

Yatay Geçişinde Engel Olmadığına Dair form                     
Kayıt Silme Dilekçesi                    
Kayıt Dondurma Dilekçesi                    
  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik