FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE !!!

Vize Mazeret Sınavı 16 - 20 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

RED / KABUL LİSTESİ  Son Güncelleme : 12.12.2019 16:03

SINAV PROGRAMI  Son Güncelleme : 12.12.2019 18:04

Sınav Programı Güncellenebilir Lütfen Takip Ediniz.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Mazeretler

MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması.

c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi.

ç) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri sınavlar için görev dönüşü sınav hakkı verilir.


Sağlık Raporları günlük bakıldığından dolayı rapor gününü kapsayan sınavlara girilse dahi iptal edilir ve aynı dersten mazeret sınavına alınırlar.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik