MALİYE BÖLÜM BAŞKANInın MESAJI


Sevgili Öğrenciler,

Giderek değişen ve küreselleşen dünyanın rekabet ortamı içerisinde ülkemizin daha güçlü ve müreffeh olabilmesi için öncelikle beşeri sermayesinin akılcı, bilgili, yenilikçi, sosyal sorumluluk bilincine ve etkili bir güce sahip olması büyük önem arz etmektedir. Bu önemin farkında olan bölümümüz; ilkeli, dinamik ve yenilikçi özelliklere sahip güçlü akademik kadrosu ile fakültemizin en gözde ve en çok tercih edilen bölümüdür. Bölümümüzün öncelikli hedefleri; öğrencilerinin kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgili, kendilerine güvenen, kendilerindeki potansiyelin farkında olan ve bunu değerlendiren ve sosyal sorumluluk duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak; bunun için maliye alanında disiplinlerarası bir yaklaşımla sürekli yenilenen öğretim programları hazırlamak ve uygulamak; ülkesinin ve bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek araştırmalar ve yayınlar yapmaktır.

Sevgili Gençler,

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü tercih ettiğinizde yanlış bir karar vermediğinizi göreceksiniz. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz arasında sizleri de görmek bize güç verecektir. Bu farklılığı yaşamanın ve yaşatmanın ancak sizlerin bölümümüzü tercih etmeniz ile gerçekleşebileceğini lütfen unutmayınız.

Öğrencilerimizin ve bizi tercih edecek öğrenci adaylarımızın saygıdeğer aileleri,

Evlatlarınızın sizler için ne kadar değerli olduklarını çok iyi biliyoruz. Onlar sizler için olduğu kadar bizim için de çok önemliler. Bu önem doğrultusunda evlatlarınızla aramızda kurduğumuz sıcak bağ öğrencilikleri süresince olduğu gibi, sonrasında da devam edecektir. Böylece, her geçen yıl maliye ailemizin bağları daha da güçlenecek ve fark oluşturmaya devam edecektir.

Bütün bu duygu ve düşüncelerle sevgili öğrencilerimizi, öğrenci adaylarımızı ve kıymetli ailelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik