BÖLÜM BAŞKANInın MESAJI

Hızla değişen dünyamızda kamusal hayatı kuşatan olgular giderek çok yönlü ve karmaşık sorunlarla yüzleşmek durumunda kalıyor. Bir taraftan kamusal talepler daha fazla demokratik ifade kanalları yoluyla siyaset ve kamu otoritelerine ulaşabilmenin yollarını dönüştürürken diğer yandan kültür, ekonomi ve teknoloji alanlarındaki farklılaşmalar toplumsal dünyanın örgütlenmesinde sürekli yeni düzenleme boşluklarının oluşumuna yol açıyor. Enformasyonun yerel, ulusal ve uluslararası katmanlarda daha yoğunlaştığı bir dünyada istikrarlı bir kamusal alanın işlemesi için siyasal ve yönetsel kararların isabetliliği çok boyutlu fırsatlar ve tehditler tarafından çevrelenmiş durumda.

Uluslararası siyasal konjonktür, ekonomik aktörlerin gücü, kentleşme ve çevre sorunlarının yığılması, hukuk normlarının olan bitene düzen getirmek için giderek daha hacimli hale gelmesi kamu kurumlarının idaresinde etkin karar almayı, uygun ve adil politika yapımını, şeffaflık ve denetimde etik değerlere bağlılığı, topluma karşı sorumluluk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı kesintisiz olarak baskı altında tutuyor.

Kamu yönetimi hiç olmadığı kadar evirilmiş kompleks bir dünyada giderek daha çok teknik ve uzmanlık gerektiren bir iş haline gelmiş durumda. Yönetim ve siyaset alanının mahiyetinde meydana gelen bu dönüşüm kamu yönetimi disiplini altında yürütülecek akademik çalışmaların da yeniden yapılanmasını gerektirmektedir. Dünyanın saygın üniversitelerinde bu yapılanma sürecine bağlı olarak kamu yönetimi bölümlerinin yaygınlaştığı; bu alana ilişkin hacimli bir bilimsel birikimin oluştuğu ve eğitimin ihtiyaçlara göre güncellendiği görülüyor. Son yıllarda ülkemizde de kamu yönetimi ve bağlantılı dallarda yükseköğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerde önem kazanmış ve alana yönelik talep artmış durumda.

Bu eksende kamu yönetimi eğitimi, temelde kamu idaresini hedef almakla birlikte, giderek artan biçimde özel sektörün ve sivil toplumun ihtiyaç duyduğu üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar vb.) istihdam politikalarına uygun, çok yönlü ve analitik düşünebilen, sorgulayan ve demokratik değerlere bağlı yöneticiler yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri anabilim dallarının kapsadığı derslerin yer aldığı bir eğitim programı uygulanıyor. Alanın mezunları genel yönetim, idare hukuku, insan kaynakları yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi alanlarda görev alabilecek bir formasyona sahip oluyorlar.


  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik