MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

-KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU-

 

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

 

Genel Evrak

 

Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması

 

Sürekli Yapılıyor

 

2

 

Gelen Evrak

 

Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s.

 

2 Hafta

 

3

 

Fakülte Kurulu

 

Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak

 

2 Hafta

 

4

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 

Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak

 

2 Hafta

 

5

 

Fakülte Disiplin Kurulu

 

Soruşturma Yazıları, Raporlar, Karar Tutanağı, Soruşturma Tutanağı,

 

1Ay

 

6

Fakülte İdari Yönetim Kadrosu Görevlendirilmeleriyle İlgili İşlemler

 

Bölüm Başkanı, ABD Başkanı ve Fakülte Kurul Üyelerinin Görev Süreleri İşlemleri

 

1 Gün

 

7

 

Bütçe Çalışmaları

 

Resmi Yazı ve Bütçe Formları (Ödenek Cetveli ve Bütçe Gelir ve Gider Fişleri)

 

1 Ay (Temmuz ayı)

 

8

Akademik Personelin Bilirkişi Olarak Görevlendirilmelerine İlişkin İşlemler

 

Bilirkişi Talep Yazıları, Bilirkişi Raporları ve Yazışmaları

 

15Gün

 

9

Akademik ve İdari Personel Maaşları

 

Bordro ve Ekleri

 

10 Gün

 

 

10

SSK Olarak Görev Yapanların Maaş İşlemleri

 

Bordro ve Ekleri

 

3 Gün


 

11

Ek Ders Ödeneklerinin Hazırlanması

Ek Ders Yükü Beyan Formu, Puantaj Çizelgesi, Görevli İzinli Bilgi Formu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

5 Gün

 

12

 

Maaş Bordrosu

 

Kişi Beyanı

 

10 Dakika

 

13

Emekli Kesenekleri ve SSK Primlerinin İnternet Üzerinden Gönderilmesi

 

Kişilerin Aylık Emekli Keseneklerini Gösteren onaylı Program Çıktıları ve SSK E-Bildirgeleri

 

4 Gün

 

14

 

Atama, İşten Ayrılma, İzin

 

Dilekçe, İşe Giriş veya Çıkış Belgeleri, Rektörlük Oluru

 

1 Hafta

 

15

Geriye Dönük Ödeme İşlemleri (Borç veya Alacak)

 

Yıllık veya Aylık Ücret Dökümü

 

10 Gün

 

16

 

Terfi İşlemleri

 

Rektörlük Oluru

 

20 Dakika

 

17

Konferans Salonu Kullanım Talebi

 

Randevu Alınması, Genel Sekreterlik İzin Formu

Etkinliğin Düzenlendiği Tarih

 

18

Kurum Personeli Olduğuna Dair Belge

 

Kişi dilekçesi

 

2 Gün

 

19

 

Arşiv Düzenlenmesi

 

Gelen ve Giden Evrakların Saklanması

 

Sürekli Yapılıyor

 

20

Akademik Personel Görevlendirme ve İzinli Sayılma

Dilekçe, Görevlendirme Formu, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı Yazıları, Davet ve kabul Yazıları, Bildiri Özeti.

 

2 Hafta

 

21

Akademik Personel Görev Süresi Uzatma

Görev Süresi Uzatma Formu, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı Görüşü Yazısı

 

2 Hafta

 

22

Akademik Personelin Ders Görevlendirmelerine İlişkin İşlemler

 

Bölümün Talep Yazısı, Bölüm Kurul Kararı

 

2-3 hafta

 

23

Akademik Personel Kadro İlanı Talebi

Akademik Personel Talep Formları, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı Talep yazısı

 

İlan Süreçleri

 

24

 

Öğretim Elemanı Başvurularının Alımı

 

İlanda Belirtilen Belgeler

 

15 Gün

 

25

 

Öğretim Elemanı Başvuru Ön değerlendirme

 

İlanda Belirtilen Belgeler

 

1 Hafta


 

26

Öğretim Elemanı Başvuru Sonuçlandırılması

Giriş Sınavı Jüri Tutanağı, İlgili Bölüm Başkanlığı Yazısı, Sonuç İlanı, Kazanan Adayların Müracaat Belgelerini İçeren Dosya.

 

1 Hafta

 

27

 

Öğretim Elemanı Atama

 

Atama İçin İstenen Belgeler, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

15 Gün

 

28

Yardımcı Doçentlik Başvurusu Alımı

 

İlanda Belirtilen Belgeler

 

15 Gün

 

29

Yardımcı Doçentlik Atama

Yabancı Dil Sınavı Sonucu Tutanağı, Bilim Jürileri Raporları, Atama İçin İstenen Belgeler, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

1 Hafta

 

30

 

Akademik Personel Yazışmaları

 

Dilekçe, Terfi, Ücretsiz İzin, İzin, Sağlık Raporlar vs.

 

5 Gün

 

31

Akademik ve İdari Personel Sicil Belgeleri

 

Sicil Formu, Liste, Resmi Yazı

 

15 Gün

 

32

Akademik Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Resmi Yazı, İlgili Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyetlerine İlişkin Belgeler ve İstatistiki Bilgiler

 

1Ay

 

33

Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Resmi Yazı, İlgili Birimin Tüm Faaliyetlerine İlişkin Belgeler ve İstatistiki Bilgiler

 

1 Ay

 

34

Stratejik Faaliyet Çalışmaları

Resmi Yazı, Tüm Faaliyetlere İlişkin İlgili Dosyalar Ve İstatistiki Bilgi ve Belgeler

 

3 Ay

 

35

 

ÖSYM Sınav Görevlendirmeleri

 

ÖSYM Otomasyon Sistemine Kaydı

 

15 Gün

 

36

 

AÖF sınav görevlendirmeleri

Görev Alma Talebi Bilgi Formu, Görev Almak İsteyenlerin İsim Listesi, Resmi Yazı, Derslik Bilgileri Formu

 

15 gün

 

37

 

Döner Sermaye İşleri

Teklif İçin; Kurum Yazısı veya kişi dilekçesi. Dağıtım İçin; Rapor dağıtım cetveli, dekont, Bölüm Başkanlığı yazısı, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

1 Hafta

 

38

 

Ek Ders, Sınav Ve Fazla Mesai Puantajları

 

Ek Ders Yükü Beyan Formu, Puantaj Çizelgesi, Ders Planı, Görevli İzinli Bilgi Formu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

İzleyen Ayın İlk Haftası

 

39

 

Satınalma ve Ayniyat

İhtiyaç Belgesi, Şartname, Teklif Mektupları, Ayniyat Giriş Çıkış Formları

 

2 Gün

 

40

 

Satınalma ve Ayniyat

 

Zimmet Belgesi, Muayene İşlem Fişi, Hurda İşlem Fişi

 

15 Gün


 

41

 

Satınalma ve Ayniyat

 

Giriş ve Çıkış İşlem Fişlerinin Konsolide Yetkilisine Bildirilmesi

2 Gün (3 Aylık Olarak

Yılda 4 Defa Hazırlanıyor

 

42

 

Satınalma ve Ayniyat

Harcama Birimi Yönetim Cetveli, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Sayım Tutanağı,

15 Gün (Yıllık Olarak Hazırlanıyor)

 

43

 

Satınalma ve Ayniyat

 

Mali Yıl Öncesi Fakülte Demirbaş Sayımı ve Kontrolünün Yapılması

 

30 Gün

 

44

 

İdari Personel Görevlendirme

 

Dilekçe, Görevlendirme Yazısı

 

1 Hafta

 

45

 

İdari Personel Yazışmaları

Dilekçe, Atama, İzin, Sağlık Raporları, Ücretsiz İzin, Hizmet İçi Eğitim, Görevde Yükselme Sınavları, Görevlendirme, Terfi,

 

3 Gün

 

46

 

Öğrenci Temsilciliği

 

Seçim Sonucunu Bildiren Bölüm Bşk. Yazısı

Akademik Takvim Seçim Süreci

 

47

 

Öğrenci Staj SGK İşlemleri

 

Staj Formu, SGK Giriş Formu

 

Başvuru Anında

 

48

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvuruları

Başvuru Formu, Nufus Cüzdanı Fotokopisi, Fotoğraf, Başvuran Öğrencinin Banka Hesap Bilgileri ve İstenen Diğer Belgeler

 

2 Hafta

 

49

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Puantajları

 

Puantaj Cetveli

 

İzleyen Ayın İlk Haftası

 

50

Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

Kontenjan Formları, Bölüm Başkanlığı Yazıları, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

3 Hafta

 

51

ÖSYS Sonucuna Göre Öğrenci Kaydı

 

Duyurulan Kayıt Belgeleri

3 Gün (1 Öğrenci 15 Dk.)

 

52

 

Öğrenci İşleri

 

Dilekçe, Transkript, Öğrenci Belgesi,

 

1 Gün

 

53

 

Genel Öğrenci İşleri Yazışmaları

 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Mezuniyet, Kayıt Silme, Kayıt Açma, Sınav Hakları, Af Yazışmaları, Genel Bilgi İçin Resmi yazıları

 

1 Hafta

 

54

 

Yaz Okulunda Yapılan İşlemler

Yaz Okulu Öğretim Üyesi Görevlendirme Yazıları, Öğrenci Ders Kayıt ve Not İşleri

 

3 Ay

 

55

 

Misafir-Özel Öğrenci İşleri

 

Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin Fakültemizden ders almalarıyla ilgili belgeler ve yazışmalar

 

1 Hafta


 

56

 

Öğrencilerin mazeret sınava alınmalarına, sonuçlandırılmasına ilişkin işlemler

 

Öğrencilerin mazeret sınavına alınmalarına ilişkin dilekçe, belge ve yazışmalar

 

3-4 Hafta

 

57

Disiplin Soruşturmalarıyla İlgili İşlemler

 

Soruşturma Dosyası, ekleri ve yazışmaları

 

1-2 Ay

 

58

 

Öğrenci Not İtiraz Dilekçesi

 

Öğrenci Dilekçesi

 

15 Gün

 

59

Yatay Geçiş, Çift Anadal Başvuruları

 

İlanda Belirtilen Belgeler

 

1 Hafta

 

60

Yatay Geçiş, İç Transfer Kayıtları, Çift Lisans

 

İlanda Belirtilen Kayıt Belgeleri ,Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

İlanda Belirtilen Kayıt Süreci

 

61

Yatay Geçiş, İç Transfer Kayıtları, Dikey Geçiş İle Kayıt Yaptıranları Otomasyon Sistemine kaydı ve İntibak İşlemleri

 

Kayıt Belgeleri, İntibak Formu, Bölüm Başkanlığı Yazısı, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

15 Gün

 

62

Kayıt Yenileme İşlemleri ( Ders Seçme/Ekleme/Silme/Saydırma)

 

Katkı Payı Dekontu,

Her Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Başında 2 hafta

 

63

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması ve Web Sayfasında Yayınlanması

 

Ders Programı Formları

1 Ay (Her Eğitim- Öğretim Yılı Yarıyıl Başında Ders Kayıtlarından Önce)

 

64

Yılsonu Sınav Programlarının Hazırlanması ve Web Sayfasında Yayınlanması

 

Sınav Programı Formları

Akademik Takvimde Belirtilen Sınav Süreçlerinden önce

 

65

Sınav Listelerinin İlanı ve Dosyalama İşlemleri

 

Öğretim Üyelerince Onaylanan Sınav Sonucu Listeleri

 

3 Gün

 

66

 

Duyurular

 

Duyurulmasına İhtiyaç Duyulan Tüm Belgeler

 

1 Gün

 

67

Öğrenci İzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma İşlemleri

Öğrenci Dilekçesi, İzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma Gerekçesini Belirten Onaylı Resmi Kurum Belgesi

 

2 Hafta


68

Öğrenci Değişim Programları

Koordinatör yazısı, Komisyon intibak kararı, Öğrenim Anlaşması, Bölüm Yazısı, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

 

2 Hafta

 

69

Ara sınav ve Yıl sonu sınavları için gözetmen görevlendirme

 

Sınav Programı Formları

 

2 Hafta

 

70

Staj başvurularının kabulü ve onayı

 

Staj Evrakları

 

3 Gün

 

71

Öğrencilerin kimlik ve bandrol dağıtımı

 

Kimlik ve bandrol

 

Başvuru Anında

 

72

 

Ekders puantaj İşlemleri

 

Ders Beyanları, Puantaj formları

 

1 Hafta

 

73

Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemleri

 

Puantaj formları

 

1 hafta

 

74

 

Matbaa ve Basım İşleri

 

Basılması istenen belgeler

 

Başvuru Anında

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 İlk Müracaat Yeri

 

 İkinci Müracaat Yeri

İsim           : Mehmet ÜCÜRETCİ

İsim         :Prof.Dr. Mustafa MIYNAT

Unvan      : Fakülte Sekreteri

Unvan     : Dekan

Adres       : MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adres      : MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tel.           : 0 236 201 80 00

Tel.          : 0 236 233 06 57

Faks         :  0 236 201 80 10

Faks        : 0 236 233 26 49

 

 


 

 
  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik