İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

 İşletme Bölümü, öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeydeki her türlü iş biriminde yaşanabilen ekonomik ve sosyal boyutlu süreçlerin, parasal, teknik, teknolojik ve insani alanlarda izlenen yansımalarını, yönetim, finans, muhasebe, pazarlama ve bilişim gibi işlevler üzerinden aktararak, işletmenin kurulması ve varlığını sürdürmesi yolunda bilgi ve beceri kazandıran akademik bir eğitim ve araştırma kurumudur.

Bölümümüzde, küreselleşmenin ve değişimin değerleri, yansımaları ve bilgi bütününü etkileyen dinamikleri sürekli gözden geçirilerek, çağdaş ve güncel ölçeklerle yaratıcı düşünmeyi, analitik mantığı, girişimciliği, katılımcılığı ve bilimselliği destekleyen anlayışla, ileri işletmecilik yaklaşımı benimsenmiştir. Entelektüel, çok kültürlü, araştıran, tartışan, mezununu koşullara uyuma ve problemleri çözmeye hazırlayan bir işletme eğitimi öngörülmektedir.

Günümüz ortamında insan gereksinimlerini karşılayan iş birimleri olarak işletmeler, kaynakları belirleme, düzenleme, şekillendirme ve sunma süreçleriyle işlevlerini yerine getirirler. Çağın dinamik, küreselleşen ve boyutları fazlasıyla gelişen yeni koşullarında, işletmecilik, uzlanım alanlarını daha da köklendirerek ve dallar arası ilişkilerini geliştirerek yerini korumaktadır. İşletmeciliğin temel işlevsel alanları üretim, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları ve yönetim bilimi olarak tanınmaktadır. İşletme Bölümü mezunlarının kariyer alanları da bu işlevler içinde oluşan, gelişen uzantılar ve bileşkelerle meydana gelmektedir. Buna göre gelecek, her an yeni bileşimlerle oluşması beklenebilecek yeni ve çok boyutlu iş fırsatlarını da gündeme getirecektir. 

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik