İKTİSAT BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

Ekonomi, kıt olan kaynakların toplumun ihtiyaçlarını karşılamada nasıl kullanılacağını öngören bir bilim dalıdır.

Modern yaşamın içinde ekonominin ağırlığı oldukça fazladır. İktisat Bölümü'nde verilen eğitim yaşadığımız dünyayı daha iyi algılayabilmek için alternatif yöntemler sunmaktadır. Aslında ekonomi, yaşantımızın bir parçasıdır. Çünkü yaşantımızdaki kalite, kullanılmamış potansiyellerin ayrışmasına, kıt kaynakların optimal kullanımına, doğru yerde ve doğru zamanda karar verebilme yeteneğine bağlıdır. Günlük yaşamda olduğu kadar, hayatımızın tüm alanlarında ortaya çıkan fırsatların kaçırılmaması, fayda ve zararın doğru şekilde belirlenebilmesi, iyi eğitim görmüş bir iktisatçının temel ilkeleridir. Modern insanın maddi refah boyutunda tercihlerini yaparken, manevi refah boyutu ile ilişkisini ayrıştırabilmesi bazen de bağdaştırabilmesi, optimal düzenleyebilmesi bu konuda verilen eğitimin çeşitliliğine ve kalitesine bağlı kalmaktadır.

Ekonomi bilimi sadece para kazanmayı veya para kazanma yollarını öğretmez, refah düzeyimizi artıracak fırsatları ayrıştırmayı ve seçmeyi de öğretir.

Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü; öğrencilerine, yeni programla birlikte kıt kaynakları nasıl en iyi şekilde kullanacaklarının, toplumun refahını zedelemeden nasıl kendi refah düzeylerini artırabileceklerinin yolunu göstermektedir. Ayrıca sorumluluk bilinci içinde iktisat konularını nasıl derinlemesine araştırabileceklerinin yolunu öğretmektedir.

İktisat alanında uzmanlaşmak demek, hem teorik ve hem de uygulamalı dersleri ulusal ve uluslararası boyutta ve alanda kavrama yeteneği sağlamak için gerekli bilgi donanımını vermek demektir. İktisat Bölümü'nün hedefi, öğrencilerine ulusal ve küresel boyutta çeşitli ders alternatifleri sunmak, rekabet üstünlüğü yaratmak, yerli ve yabancı literatürü takip edebilecek ve yorum yapabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır.

İktisat bölümü dünya ve Türkiye konularında güncel ve ekonomik gelişmeleri analiz edebilecek, problemleri tanımlayabilecek,alternatif politikalar üretebilecek ve çözüm önerileri sunabilecek iktisatçılar yetiştirmek için uğraş vermektedir.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik