TEMEL DEĞER ve İlkelerİMİZ


Bilimsellik ve akademik liyakat

Akademik özgürlük, insan hak ve özgürlüklerine saygı

Katılımcılık ve demokratiklik

Yerel ve küresel sorunlara duyarlılık

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Yenilikçilik ve girişimcilik
  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik