TarİhçemİZ


             Manisa'nın ilk yükseköğretim kurumu olma niteliğini taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin tarihi kökeni, 1975 yılında kurulan, kurucu müdürlüğünü Prof. Dr. Nezihe Sönmez'in yaptığı Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Manisa Muhasebe Ön Lisans Yüksekokuluna dayanır. Muhasebe Ön lisans Yüksekokulu; eğitime Karaköy'deki bir ilkokul binasında başlamıştır.

 1977-78 eğitim-öğretim yılında adı Maliye Muhasebe Yüksekokulu olarak değiştirilerek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamış ve 1978-79 eğitim-öğretim yılında Uncubozköy'de ki kendi binalarına taşınmıştır.1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı kanun ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış ve Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almıştır. İlk kurucu dekan olarak Prof. Dr. Tuna Taner görev almıştır.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde çıkarılan 3837 sayılı kanun ile kurulan Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde yeniden yapılandırılan ilk ve kurucu Fakülte payesine sahiptir.

  Kuruluşundan itibaren Maliye, İşletme ve İktisat Bölümleri'nde lisans düzeyinde örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır. 2011-2012 öğretim yılından itibaren Kamu Yönetimi Bölümü’nde, 2013-2014 öğretim yılından itibaren de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde örgün ve ikinci öğretime başlanmıştır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde İngilizce eğitim verilmektedir.

          1995 yılından beri İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi (ISSN-1302-0064) adıyla yılda üç sayı, uluslararası hakemli bir dergi yayımlanmaktadır. 

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik