DEKAN'IN MESAJI     

     Toplumların, ekonomik kalkınmada ve sosyal yaşamda başarılı olabilmelerinin en önemli yollarından biri gençlerine yaptığı yatırımlardan geçmektedir. Bu bilinçle hareket eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, çağdaş ve ulusal değerlere bağlı olarak, ulusal ve uluslararası akademik standartlarda yükseköğretim hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ekonominin ve işletmeciliğin temel değerlerini vermeyi amaç edinen Fakültemiz, küresel düşünebilen, sorgulayıcı, rekabetçi, birlikte çalışma ruhuna sahip, toplumla bütünleşik, teknolojiyi takip eden, teorik ve pratik uygulama becerileriyle donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Fakülte olarak, böyle bir ortama hazır olmak için aşağıdaki amaçları gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz


v  Küresel ölçekte rekabetçi ekonomilerde çalışacak insan gücü ve bilim insanlarının yetiştirilmesi;

v  Dünya piyasalarının ve yurt içi ekonomilerin hızla değişen yapısının analizi; uluslararası, ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik strateji ve politikaların belirlenmesi amacıyla, her seviyede bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinin geliştirilmesi;

v  Temel insan hak ve özgürlüklerine, sosyal ve ahlaki değerlere ve çevreye saygılı olunması;

v  Özgürlükçü ve eleştirel bakış açısına sahip; sosyal, mesleki ve akademik etik kurallara saygılı; öğrendiklerini sorun çözme ve karar vermede bireysel olarak ve ekip içinde etkin bir şekilde kullanabilen ve küresel yapıya uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirilmesi;

v  Kendi imkânlarımız yanında, yurt içi ve yurt dışında üniversiteler, diğer araştırma kuruluşları ve toplumun çeşitli kesimleriyle bilimsel, entelektüel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi.
 

 Fakülte olarak, Dünyadaki yönelişler ve gelişmeler ışığında, iktisadi ve idari bilimler öğretiminin içerik ve yöntemine özel bir önem veriyoruz. Mevcut küresel ortamda meydana gelen olayların analizi, politika geliştirilmesi, kamu kurumları ve işletmelerin etkin bir şekilde yönetimi ve öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulabilmeleri veya girecekleri sınavları kazanabilmeleri için, öğretim planlarımızdaki dersler, öğrencilerimizin iktisadi ve idari bilimlerde alanında çok iyi yetişmelerini sağlayacak şekilde belirlendi. Fakültemizde önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren 3. ve 4. sınıflar için seçmeli ders sistemine geçmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimiz, kaliteli mesleki öğretim yanında, seçmeli dersler ve hobi çalışmaları içinde yer alan dersler ve değişik organizasyonlar yoluyla sanat, kültür ve sportif faaliyetlere de katılabileceklerdir. Bilimin evrenselliğinin yanında küresel rekabet ve ülkelerarası etkileşimin geldiği nokta, uluslararası tecrübeyi ve en az bir iletişim dilinin iyi derecede bilinmesini gerekli kılmaktadır.

Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş imkânlarını geliştirmek üzere, ders planlarında, çeşitli mesleklere mensup uzmanların verecekleri seminerleri, iş yerinde inceleme ve stajı kapsayan endüstri derslerine yer verdik. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlar ve iş dünyası ile sıcak ilişkiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece öğrencilerimiz, okul sonrası hayatlarına, mükemmel ders planlarımız, ciddi akademik kadromuz, teori ve uygulamayı birleştiren öğretim yaklaşımımız sayesinde yeni dünya ekonomisinin gerektirdiği özelliklerle donatılmış olacaklardır. Öğrencilerimizin araştırmaya ve öğrenmeye istekli, öğrenme sürecine katkıda bulunmaya hazır, tartışmalara özgürce katılmaya, verilen bilgileri sorgulamaya, teori-uygulama ilişkisini kavramaya eğilimli olmaları, bizleri şevklendirecek ve amaçlarımıza ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bu duygularla bütün mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.


 

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik