EKONOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

Ekonometri, kelime anlamı olarak iktisadi ölçüm demektir. Ekonometri bölümünün temel amacı, nicel analiz teknikleri kullanarak varolan ekonomik sorunları analiz etme ve çözümleme yeteneğine sahip olan elemanlar yetiştirmektir. Ekonometri bölümü, ekonomi teorilerinin sayısal olarak ortaya konması ve çeşitli ekonomik problemlerin incelenmesi, uygun istatistiksel ve matematiksel modellerin analizi yoluyla iktisadi kararların alınması gibi konularda eğitim ve araştırmalar yapar. Başka bir bakış açısı ile ekonometri bilimi istatistik, yöneylem araştırması, matematik ve iktisat bilimlerinin kesiştiği ve bu arakesitin bilgisayar uygulamalarının yapıldığı güncel bir bilim alanıdır.Bu bölümde okutulan dersler daha çok iktisat ve işletme bölümünün dersleri olup, bu konuların uygulamaları için ise oldukça yoğun matematik, istatistik,yöneylem araştırması ve bilgisayar dersleri ile desteklenmektedir.

              Ekonometri bölümü öğrencilerinin özellikle sayısal düşünme yeteneği yeterli ve sayısal yöntemlere meraklı, sayılarla ve bilgisayarla uğraşmayı seven disiplinli ve çalışmaya alışkın olmaları gerekmektedir.

            Ayrıca gerek bünyesindeki anabilim dallarının benzerliği gerekse de Ekonometrik yöntemlerin başta sosyal bilimler olmak üzere fen ve sağlık bilimlerinin değişik alanlarında uygulanabilirliliği açısından düşünüldüğünde, Ekonometri Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açısından fakültenin bölümleri arasında ortak bir bağ oluşturmakta ve ayrıca ortak yönleri nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile diğer bir çok fakülte arasında bir köprü oluşturmaktadır.

           Üniversitelerin ekonometri bölümlerinden mezun olanlarına Ekonometrist unvanı verilir. Ekonometrist, iktisadi olguları açıklamaya yönelik, istatistiksel ve kantitatif tekniklerin geliştirilmesi ve uygulaması ile ilgilenir. Ekonometri Bölümü mezunları özellikle matematik, istatistik ve ekonometri gibi sayısal alanda kazandıkları bilgi ve becerilerin yanı sıra, ekonomi, maliye, kamu yönetimi, işletme ve bazı hukuk derslerini almalarından dolayı, donanım açısından gerek kişinin çalıştığı kurum ve işletmelerin kendi ihtiyaçları ve gerekse toplumsal alanda hizmet veren kurumlarca yapılan ekonomik ve sosyal içerikli çalışmalarda kullanımı gereken her türlü sayısal analizleri yapabilmektedirler. Ekonometristi; iktisat biliminin mühendisi olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenle, diğer iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının da istihdam edildikleri tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. Buna ek olarak, sayısal değerlendirme tekniklerine ve düşünme yeteneğine sahip ekonometri bölümü mezunları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşları ile sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Ayrıca KPSS-3 puan türündeki kamu kadrolarında da (B-tipi kadrolarda) çalışabilmektedirler.

               Öğrencilerimize  sağlık ve başarılar diler, öğretim üyelerimize çalışma ve çabalarından dolayı teşekkür ederim.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik