2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÇAP VE YANDAL BAŞVURULARI (İLK DEFA BAŞVURACAKLAR İÇİN)

Başvuru için istenen belgeler: 

1- Başvuru Dilekçe Formu

2- Transkript (Dönem sonu notlarının işlenmesinin ardından ivedilikle teslim edilecektir.)

3- Öğrenci Belgesi ve Disiplin cezası olmadığına dair belge

Çift Ana Dal Öğretim Planları

Yan Dal Öğretim Planları

Kontenjanlar (İİBF için 2018-2019)

Kontenjanlar (Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu için 2018-2019)

 

Not: Başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin başvuru formu ve transkript belgelerini aşağıda belirtilen tarihlerde Fakültemiz Öğrenci İşlerine elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 07-11 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru sonuçları sayfamızda ayrıca yayınlanacaktır.

 

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

 

a)   Aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin başvuru dilekçe formu belgesi öğrenci belgesi ve transkript belgelerini Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

b)  Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

 

c)    Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz.

 

ç)   Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının Bahar döneminde 4. Yarıyıl öğrencileri başvurabilir.

 

d) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden 3.00 ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

 

e)     İlgili Bölüm Kurulu, adayları akademik ortalamalarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanların yarısı kadar yedek adayı da belirleyerek ilan eder.

 

f)   İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

 

g)    Çift anadal programını, ilgili yönerge kapsamında, başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma verilir.

 

 


Yan dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

 

a)     Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvuru dilekçe formu, öğrenci belgesi ve transkript belgelerini Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

b)   Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir

 

c)  Öğrenci, yan dal lisans programına, anadal lisans programının Bahar döneminde  4 ve 6. Y.Y. öğrencileri başvurabilir. 

 

ç)   Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması gerekir. 

d)  İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan

     bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

e)  Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan

     dal programına kayıt yaptıran öğrenci ikinci ana dal lisans programına kayıt yaptıramaz

f)  Yan dal programını, ilgili yönerge kapsamında, başarıyla tamamlayan öğrencilere “Yan dal Sertifikası” verilir.

 

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik