MALİYE BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER


Manisa'nın ilk yükseköğretim kurumu olma niteliğini taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tarihi kökeni, 1975 yılında kurulan ve kurucu müdürlüğünü Prof. Dr. Nezihe Sönmez’in yaptığı Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Manisa Muhasebe Ön Lisans Yüksekokulu’na dayanmaktadır. Muhasebe Ön lisans Yüksekokulu olarak eğitime başlayan okulumuz, 1977-78 öğretim yılında Maliye Muhasebe Yüksekokulu olarak lisans eğitimi vermeye başlamış ve 1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı kanun ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Bölümümüz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin kurulduğu 1992 yılından itibaren fakültemizin üç bölümünden en çok tercih edilen ve en kapsamlı ders programlarından birine sahip bölümü olarak eğitim vermeye devam etmektedir.

Bölümümüzde; Mali İktisat, Mali Hukuk, Maliye Teorisi ile Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalında 5 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 9 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Başta bölüm başkanımız olmak üzere tüm akademik kadromuz, öğrencilerimizin her türlü sorununa yol göstermeyi amaç edinmiştir.

Öğrencilerimiz öğrenim süresi boyunca maliye konularında yoğunlaşmalarının yanı sıra iktisat ve işletme derslerini de kapsamlı ve yoğun bir biçimde almaktadırlar. Programımızın temel hedefi öğrencilerimizin kendilerine güvenlerini artıracak özgürlükçü, demokratik ve bilimsel bir ortamda eğitim almalarını sağlamak suretiyle; ekonomik ve mali olayları her yönüyle değerlendirebilmelerini sağlamak ve mezun olduklarında karşılaşacakları rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır.

Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır ve maliye programını bitirenlere lisans diploması verilmektedir. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora programlarımızda eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilir ve üniversitelerimizde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilirler.

Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunlarımız, ön sınavlardan geçerek Maliye Bakanlığı’nda maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetmeni gibi unvanlar altında görev alabilmektedirler. Mezunlarımız İçişleri Bakanlığı’nda kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari yargı hakimliği, Gümrük Müsteşarlığı’nda müfettişlik, kontrolörlük ve uzmanlık, Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman yardımcısı ve uzman hukukçu yardımcısı, Bağımsız düzenleyici kurumlar ile kamu ve özel kuruluşların tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, uzmanlık, yeminli murakıplık ve mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler.

Özel sektörde ise şirketlerin muhasebe, finans, pazarlama, dış ticaret ve insan kaynakları gibi departmanlarında işe başlayıp kariyerlerinde ilerleyebilirler. Serbest olarak çeşitli meslek sınavlarının sonucunda, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, gümrük müşaviri gibi unvanlar altında çalışabilirler.  Özetle mezunlarımız tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulup, kariyer yapma imkanına sahiptirler.  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik