İKTİSAT BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelleri 1975 yılında kurulan Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe Ön Lisans Yüksekokuluna dayanmaktadır. Fakültemiz, 1992 yılında kurulan Celal Bayar Üniversitesi’nin ilk ve kurucu fakültesi olma özelliğini taşımaktadır. Fakültemizin kuruluşu ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan İktisat Bölümü “İktisat Teorisi”, “İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat”, “İktisat Politikası” ve “İktisat Tarihi” anabilim dallarından oluşmaktadır. 3 profesör, 6 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisinin görev yapmakta olduğu bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Bölümümüz fakültemizle aynı doğrultuda olarak bilim, eğitim ve topluma katkı alanlarında uluslararası tanınan ve tercih edilen bir iktisat bölümü olma vizyonundadır. Bu amaçla bölümümüz araştırmayı ön plana almakta ve nitelikli eğitim almış akademik kadrosu ile uluslararası çapta çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bölümümüz mezunlarının öncelikli olarak yenilikçi, çevreye ve insana saygılı birer birey olmaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte bölümümüzde, değişen küresel iktisadi sistemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip insan gücü yetiştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı iktisat bilgisi verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize bilimsel araştırma becerisi, elde edilen bilgilerin paylaşılmasıyla bilginin topluma yayılımına ön ayak olunması, toplumsal refahın arttırılmasına yardımcı olabilecek iktisat politikaları geliştirilmesi, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası iktisadi ilişkilerinin analiz edilebilmesi gibi niteliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.  Müfredatımız öğrencilerimize kariyerlerinde başarıyı getirecek temel iktisat dersleriyle birlikte işletmecilik, finans, hukuk, muhasebe, ekonometri, matematik ve istatistik derslerini de kapsamaktadır. Kendilerini farklı alanlarda geliştirmek isteyen öğrencilerimize çift anadal ve yandal olanağı sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, kendilerine yurtdışı tecrübesi imkânı tanıyan Erasmus ve Mevlana değişim programlarından ve yurt içinde farklı kurum kültürlerini görebilmelerine olanak sağlayan Farabi değişim programından da faydalanabilmektedirler.

Bölümümüz mezunları “İktisatçı” unvanı almaktadırlar. İktisatçıların istihdam edildikleri iş alanları geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Kamu ve özel kuruluşların ticaret, finans, muhasebe gibi bölümlerinde iş olanağı bulabilen iktisatçılar Dünya Bankası, merkez bankaları, IMF, BDDK, SPK, Borsa İstanbul, uluslararası finansal kuruluşlar, dış ticaret firmaları, bankalar, belediyeler vb. kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, danışmanlık, analistlik, araştırmacılık, uzmanlık gibi pozisyonlarda istihdam şansı bulabilmektedirler.  İktisatçılar serbest muhasebeci ve mali müşavirliğin yanı sıra ilgili aşamaları başarıyla geçmeleri halinde idari hâkim ve kaymakam olarak görev yapma imkânına da sahiptirler. Bölümümüz mezunları arzu ettikleri takdirde lisansüstü eğitime devam ederek akademik kariyer yapabilmekte veya bölümümüzden elde ettikleri kazanımlar yardımıyla girişimci de olabilmektedirler. 

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik