EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER


Ekonometri Bölümü, Manisa Celal Bayar Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2012 yılında kurularak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. “Ekonometri”, “İstatistik” ve “Yöneylem Araştırma” Anabilim Dallarından oluşan Ekonometri Bölümünde 1 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Ekonometri programının amacı; ekonomi teorilerinin sayısal olarak ortaya konması ve çeşitli ekonomik problemlerin incelenmesi, uygun istatistiksel ve matematiksel modellerin analizi yoluyla iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır.

Ekonometri bölümünden mezun olanlar "Ekonometrist" unvanını alırlar. Ekonometristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.

Bölüm mezunları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi analiz işlerinin yoğun olduğu kamu kuruluşlarında; ayrıca sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedirler.  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik