2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Başarı ile ve Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçları

        2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Başarı ile ve Kurum içi başvuruları asil olarak kabul edilen öğrencilerin kayıtlarını yaptırmak için   19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 

        Başvuruları yedek olarak kabul edilen öğrencilerin kayıt hakkını kazanmaları durumunda,  Fakültemiz tarafından iletişime geçilecek olup, kayıt tarihleri bildirilecektir.

Kabul Listeleri:

Kurum İçi Yatay Geçiş Kabul Listesi

 İktisat Bölümü Başarı ile Yatay Geçiş Kabul Listesi

İşletme Bölümü Başarı ile Yatay Geçiş Kabul Listesi

Kamu Yönetimi Başarı ile Yatay Geçiş Kabul Listesi

Yatay Geçiş Başvuru Red Listesi

İstenen Belgeler;

KURUM DIŞI BAŞARI YOLU İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ KURUMDAN  YATAY GEÇİŞ YAPMASINDA ENGEL OLMADIĞINA DAİR BELGE GETİRMEK ZORUNDADIRLAR.

İntibak işlemleri ;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Yönergesi, Sınıf intibak işlemi MADDE 9 - (1) Öğrencinin muaf edildiği derslerin AKTS kredisi toplamı: 30 dan küçük ise 1. Sınıfa, 30-89 arasında ise 2. Sınıfa, 90-149 arasında ise 3. Sınıfa, 150 kredi ve üstü ise 4. sınıfa intibakı yapılır." hükmü uyarınca yapılmıştır.

Not: Red/Kabul listesine itiraz işlemleri 5 (Beş) iş günü içerisinde yapılacak olup, süresi dışında yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik