MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİkamız


MİSYONUMUZ

Evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyo-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı sağlamaktı


VİZYONUMUZ

Değişen ve gelişen bir üniversite olarak öz görüşümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, saygın, öncü ve işbirliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.


KALİTE POLİTİKAMIZ:

 Çağdaşlık yolunda ileri gitmeyi hedefleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak;

·           İnsan haklarına saygılı, demokratik ve işbirliğine açık bir yönetim anlayışına sahip olmayı,

·           Eğitimde kaliteyi ilke edinmeyi,

·           Katılımcı, kararlı, tutarlı ve saydam olmayı,

·           Öğrenci ve kalite odaklı; ayrımcı olmayan bir hizmet sunmayı,

·           Yenilikçi, özgür ve disiplinli, etik değerlere bağlı, yaratıcı akademik kadro oluşturmayı,

·           Yerel ve bölgesel kurumlarla iletişim ve işbirliği kurma anlayışında olmayı,

·           Karşılaşılabilecek olgu ve olaylarda nesnel davranmayı,

·           Ele alınan ve işlenen bilimsel konu ve araştırmalarda özgün ve yaratıcı olmaya özen göstermeyi,

·           Kurumsal ilişkilerde hoşgörü ve saygı temeline dayalı hareket etmeyi,

·           Kurum içi ilişkilerde takım ruhunu geliştirici ve başarıyı ödüllendirici, adil bir tutum sergilemeyi,

·           Çevreye ve topluma karşı duyarlı olmayı

 

Taahhüt ediyoruz.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik