SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Bölümün eğitim dili İngilizce olup, öğrencilerin daha çeşitli kaynaklara ulaşabilmeleri, konuları daha verimli bir şekilde ve farklı bakış açılarını inceleyerek öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bölümün amacı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini içinde bulunan konuları öğrencilere lisans eğitimi süresince aktararak, mezunlarımıza ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan gelişmelere bilimsel yöntemlerle yaklaşma becerisi kazandırmaktır. Bölümümüz, mezunlarına analitik düşünme, girişimci olma, olaylara eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşma ve etik değerlere uygun çalışma gibi özellikler kazandırmayı planlamaktadır. Mezunlar, yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, pek çok uluslararası örgütün kuruluşlarında, çeşitli bakanlıklarda, üniversitelerde, medya ve özel şirketlerde kariyer yapma olanağı bulmaktadır. Bu bağlamda Bölümümüzde Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Siyasi Tarih Anabilim Dalı ve Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Toplam 15 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik