EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER

Ekonometri programının amacı; ekonomi teorilerinin sayısal olarak ortaya konması ve çeşitli ekonomik problemlerin incelenmesi, uygun istatistiksel ve matematiksel modellerin analizi yoluyla iktisadi kararların alınmasını sağlamaktadır. Böylelikle bu konularda eğitim ve araştırmalar yaparak, kendi alanındaki ve yakından ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara girebilen becerikli İktisatçı, Ekonometrisyen, İstatistikçi ve Yöneylem Araştırmacısı yetiştirmektir. Bölümümüzde toplam 10 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Çalışma Alanları

Ekonometri bölümünden mezun olanlar "Ekonometrist" ünvanını alırlar. Ekonometristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.

Bölüm mezunları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi analiz işlerinin yoğun olduğu kamu kuruluşlarında; ayrıca sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedirler.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik